הקמת חברה בע"מ

הקמת חברה בע"מ

בתוך 24 שעות

  • קבלת תעודת התאגדות ומספר ח.פ בתוך 24 שעות
  • קבלת תקנון חברה, הצהרת דירקטורים, תצהירי בעלי מניות.
  • עריכת ישיבת בעלי מניות וקבלת החלטות לקביעת זכויות חתימה ופתיחת חשבון בנק.

הקמת חברה פרטית

הגשת בקשה לרישום חברה באופן מקוון, ועריכת תקנון מובנה. אישור הבקשה, התקנון, והצהרות בעלי המניות והדירקטורים באופן מקוון. 

הקמת חברת יחיד

הקמת חברה פרטית בע"מ בבעלות בעל מניות יחיד שהוא גם הדירקטור היחיד בחברה.

 

השאירו פרטים וע"ד יחזור אליכם בהקדם

הקמת חברה בע"מ

הקמת חברת יחיד

הקמת חברה פרטית

ביצוע פעולות בחברה

פתיחת חשבון בנק לחברה בע"מ

פתיחת חשבון בנק לחברה בע"מ בסניף לבקשתכם. הכנת כלל המסמכים הנדרשים לרבות פרוטוקול זכויות חתימה, מאומתים ע"י עו"ד בהתאם לדרישות הבנק.

העברת מניות בחברה בע"מ

העברת מניות בחברה מבעל מניות אחד לאחר. קיום ישיבה ועריכת פרוטוקול החלטת דירקטוריון על העברת המניות ושטר העברת מניו, ודיווח לרשם החברות.

הקצאת מניות בחברה בע"מ

חלוקת מניות מהון המניות הרשום של החברה לבעלי מניות קיימים או בעלי מניות חדשים כגון שותפים ומשקיעים. קיום ישיבה ועריכת פרוטוקול אסיפת בעלי מניות על ההקצאה ודיווח לרשם החברות.

פירוק חברה

ביצוע הליכי פירוק חברה מרצון, פירוק חברת יחיד במסלול מקוצר וחיסול חובות האגרה. פירוק חברות עם מספר בעלי מניות בהליך מלא וחיסול חובות האגרה.

צרו קשר בכדי לקבוע פגישה ללא עלות עם עורך דין שיסלול את הדרך הנכונה עבורכם

כתובת המשרד - רחוב תוצרת הארץ 3 פתח תקווה, מגדלי BSR CITY בניין Y קומה 14

טלפון: 03-6032080 | פקס: 03-6032080